Go back

De Vleugels van Weesp

Christian_Zierleyn Christian_Zierleyn  •  24-06-2022  •    1 opmerking
De vleugels van Weesp
De vleugels van Weesp


Voorstel code: MEDEMO-2022-06-9

We willen gesprekken voeren met inwoners van Aetsveld en Weespersluis over de Weesper Identiteit en het gemeenschapsgevoel.

Samenvatting

Weesp is meer dan het het prachtige historische centrum. Op de flanken van de stad heb je twee grote wijken, Aetsveld en de Bloemendalerpolder. Deze vormen als het ware de buitenvleugels van onze stad. Beide wijken worden van het centrum gescheiden door een harde barrière, de provinciale weg en de spoordijk. Aetsveld was 40 jaar geleden de grote groeiwijk van Weesp en Weespersluis is dat nu. De gemeente heeft in de kernwaarden en het programma-akkoord gezegd dat we de gemeenschapszin en het gemeenschapsgevoel willen bevorderen. We willen vol inzetten op het behoud van de Weesper identiteit en cultuur. Tegelijk ook constateert de gemeente dat Weespersluis nog weinig binding hebben met de rest van de stad. Bij De Weesper vinden we het leuk om deze twee buitenwijken met elkaar in contact te brengen, zodat de bewoners elkaar beter kunnen leren kennen.

Projectgroep

 • Christian Zierleyn (projectleider)
 • Leden van de Weesper Vereniging

 

Aanleiding

In november 2021 spraken we burgemeester Bas Jan van Bochove en die gaf aan dat hij zich zorgen maakte over Weespersluis. Hij had het gevoel dat al die nieuwe bewoners nog weinig binding hadden met de rest van Weesp. Van Bochove was van mening dat De Weesper Vereniging daar iets mee zou kunnen doen. Dat was aanleiding voor ons om na te denken over een project.

 

Gemeentelijk Beleidskader

In het concept programma-akkoord staat:

 

Er moet verbinding worden gezocht en de verschillende groepen moeten elkaar gaan versterken. De sociale samenhang in het stadsgebied moet worden bevorderd, onder meer door buurten te verlevendigen en in elke wijk mogelijkheden tot samenkomst te voorzien.

 

Hier willen we met dit project op inhaken, de verbinding zoeken tussen Weespersluis en Aetsveld en zo de sociale samenhang en betrokkenheid vergroten. Dat willen we doen aan die hand van een discussie over de Weesper Identiteit. De gemeente heeft in het programma-akkoord onder punt 2 opgenomen dat:

 

We zetten vol in op het behoud van de eigen Identiteit en cultuur van Weesp en Driemond

 

En in de kernwaarden van Weesp staat onder punt 9 dat:

 

Gemeenschapszin en het gemeenschapsgevoel in Weesp wordt actief bevorderd.

 

 

Beleidsterreinen: Zorg en Welzijn

Verantwoordelijk bestuurders: Jan van der Does (Aetsveld) en Marten Snijder (Bloemendalerpolder)

 

Onderzoeksvraag

Wat is de Weesper Identiteit en hoe staat het met het gemeenschapsgevoel? Dat is de hoofdvraag. Hoe zit het met die identiteit in Aetsveld en Weespersluis. Is die Identiteit iets van heel Weesp en herken je dat in deze twee wijken? En hoe zit het met dat gemeenschapsgevoel? Is dat een goed gevoel? En zijn er verschillen tussen nu en toen?

 

Wie willen we bij het onderzoek betrekken?

 

 • De leden van de Weesper Vereniging - Zij gaan helpen om dit onderzoek uit te voeren. 
 • Bewoners van het eerste uur uit Aetsveld en Weespersluis. Daarnaast ook een aantal jongere bewoners van Aetsveld
 • Gemeente Amsterdam - Gebiedsmakelaars Weesp.
 • Buurtkamers Weesp
 • Versa Welzijn
 • ...

 

Wanneer

Voorbereiding juni t/m augustus 2022, uitvoering september 2022 tot juni 2023.

 

Kosten en financiering

De kosten van het onderzoek zijn minimaal. Het project is nu nog in de initiële fase. Zodra we het onderzoeksplan verder hebben uitgewerkt kunnen we dit verder specificeren. De Weesper Vereniging heeft zelf maar een heel beperkt budget, dus zullen we de kosten tot een minimum beperken en voor de dekking van de kosten gaan kijken of we die zelf kunnen dragen en anders gaan we kijken naar het aanvragen van subsidies.

 

Losse opmerkingen

 • Het thema 'identiteit' is een actueel onderwerp. In tijden van verregaande individualisering hebben de traditionele collectieve identiteiten zoals religie, nationaliteit en klasse aan kracht ingeboet en hebben we een steeds grotere nadruk op de individuele identiteit (jezelf zijn). Tegelijkertijd is er een terugverlangen naar collectieve identiteiten, het geborgen gevoel ergens bij te horen. De discussie over de Weesper identiteit zit midden in dit debat. Het gevoel te behoren tot dat lieve kleine stadje waar mensen elkaar op straat nog groeten, ook als ze elkaar niet kennen.

 

Links

Je moet aanmelden of registreren om een reactie te plaatsen.
 • Christian_Zierleyn

  Tijdens de brainstorm op de ledenvergadering vond men dit een sympathiek voorstel, maar er was ook twijfel. Een lid wist te melden dat er al eens een door een bewoner van Weespersluis een actie was geweest om naar Aetsveld te gaan en daar kennis te maken. Wie daarbij betrokken was, we zouden het graag van jullie horen in de comments, want wellicht kunnen we daarop voortborduren. Het idee om dit gesprek te koppelen aan de discussie over het behoud van de Weesper identiteit vond men wel geestig en er ontstond meteen een discussie wat die identiteit dan wel niet is. Het leverde voldoende gespreksstof op om na te denken over hoe we dit voorstel verder zouden kunnen uitwerken. Wordt vervolgd... En graag jullie commentaar in de comments!

  Geen reacties
  Dit voorstel heeft geen meldingen.
  Geen mijlpalen gedefiniëerd