Go back

Het Huis van de Stad

Christian_Zierleyn Christian_Zierleyn  •  24-06-2022  •    1 opmerking
Huis van de Stad
Huis van de Stad


Voorstel code: MEDEMO-2022-06-8

De gemeenteraad van Weesp heeft vorig jaar bepaald dat het oude stadhuis een nieuwe functie krijgt als Huis van de Stad. Wat betekent dat? Wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de wensen van Weespers?

Het Huis van de Stad

Wat wordt het toekomstige gebruik van het stadhuis. Er komen vooral in het Bartholomeusgasthuis heel veel ruimtes vrij. De raad en het college hebben destijds beslist dat het gebouw ‘Het Huis van de Stad’ moet worden. Een centrum met een combinatie van sociale en culturele functies. Het gebouw moet dus zoveel mogelijk openbare bestemmingen krijgen. Deels ligt dat al vast. Het is een vervolg op het oorspronkelijke gebruik als zetel van het bestuur en als museum. Dat is een mooie combinatie voor dit historische stadhuis. Het is bijna het enige waarin de oorspronkelijke functies nog worden uitgeoefend. Eigenlijk is het daarmee een museum in zichzelf. De burgemeesterskamer is al die eeuwen als zodanig gebruikt. Nu is het zowel een museale stijlkamer als de kamer van de voorzitter van de bestuurscommissie. De historische raadszaal wordt nu gebruikt voor vergaderingen van de bestuurscommissie. Maar door zijn monumentale karakter is het ook een populaire trouwzaal. Dat het gebouw de functie van ‘Huis van de Stad’ moet worden staat vast. Het staat zelfs in de omgevingsvisie die tot 2050 geldt. Maar hoe ziet de invulling eruit. Biedt het ruimte aan organisaties, wordt het een ontmoetingsplek, krijgt het educatieve betekenis? Ook hier vele mogelijkheden. We hopen ook hiervoor een projectploeg te vormen om samen met de bestuurscommissie en het museum ideeën uit te werken.

 

Wie willen we bij het onderzoek betrekken?

 • De leden van de Weesper Vereniging – coördinatie door een projectploeg
 • De bestuurscommissie
 • Het stadsarchief Amsterdam, de directie van het museum 
 • De gemeente Amsterdam
 • Weespers en maatschappelijke partijen
 • Mensen met ervaring op dit gebied.
Je moet aanmelden of registreren om een reactie te plaatsen.
 • Christian_Zierleyn

  Tijdens de brainstorm op de ledenvergadering op 28 juni in de Weesper Synagoge was misschien wel het meeste enthousiasme over dit voorstel. Je merkt dat Weespers echt met hart en ziel houden van het stadhuis en dat het iedereen enorm aan het hart gaat wat ermee gaat gebeuren. Dat de bestuurscommissie en het dagelijks bestuur er zetelen dat is heel mooi en dat het Museum Weesp meer ruimte krijgt ook. Maar wat dan Het Huis van de Stad nog meer kan zijn, dan vond iedereen een zeer intrigerende vraag. Kortom, we gaan heel goed nadenken hoe we dit voorstel verder gaan uitwerken. Iedereen die me wil helpen om het project voor te bereiden vragen we dringend om ons een mailtje te sturen op info@deweesper.nl.

  Geen reacties
  Dit voorstel heeft geen meldingen.
  Geen mijlpalen gedefiniëerd