Go back

Onderzoek uitgaansgelegenheden jeugd

Christian_Zierleyn Christian_Zierleyn  •  24-06-2022  •    1 opmerking

Voorstel code: MEDEMO-2022-06-6

De Weesper Vereniging wil jongeren uit Weesp laten onderzoeken welke wensen er zijn als het gaat om een uitgaansplek voor jongeren in Weesp en hoe deze wensen gerealiseerd kunnen worden.

Aanleiding Vroeger had je het POC, Flat 113 en 't Vosje. Daar viel voor jongeren veel te beleven. Maar al die plekken zijn verdwenen. De gemeenteraad van Weesp heeft vorig jaar in een amendement opgeroepen een onderzoek te laten doen naar een uitgaansgelegenheid voor de jeugd. De Weesper Vereniging zou dit onderzoek graag uitvoeren.

 

Onderzoeksvraag De centrale onderzoeksvraag is: Hoe kunnen we oude tijden laten herleven als het gaat om uitgaansgelegenheden voor de jeugd? Deze onderzoeksvraag hebben we opgedeeld in een aantal deelonderzoeken.

 

Onderzoek 1 - Flat 0.0 - Hoe gaan jongeren van Weesp nu uit? Onderzoeken hoe jongeren van nu uitgaan via het houden van interviews. Daarnaast een brede enquête. We kijken naar verschillende kenmerken: jongeren onder en boven de 18; jongens en meisjes; opleiding en migratieachtergrond. Daarnaast kijken we naar het probleem van de overlast van jongeren in Weesp om te zien of dat gerelateerd is aan het gebrek aan uitgaansgelegenheden.

  Onderzoek 2 - Goeie ouwe tijd - Leren van het POC, de Flat en ‘t Vosje? Amendement 2021/17 roept op om oude tijden te laten herleven. Wat weten de jongeren van nu van die oude tijden? Waarom waren de betreffende locaties zo’n succes? Wat heeft deze locaties uiteindelijk de das om gedaan? Hoe verhoudt zich dit verhaal tot nu? Wat kunnen we hiervan leren?

  Onderzoek 3 - I have a dream! - Wat wil de jeugd van Weesp? Dit onderzoek is een vervolg op onderzoek 1. Welke wensen hebben de jongeren?. Willen we dansen? Willen we naar concerten? Wat voor muziek willen we? Is het een club? Een concertzaal? Een dansgelegenheid? Allemaal tegelijk? Hoe ziet de ideale uitgaansavond in Weesp eruit? Hoe ziet de ideale uitgaanslocatie eruit?

  Onderzoek 4 - Schrijf maar op je buik! - Alle bezwaren op een rijtje. Interviews met beleidsambtenaren en bestuurders, handhavers, politie, eigenaren van uitgaansgelegenheden in Amsterdam en jongeren in bijvoorbeeld Hilversum. Welke beleidskaders gelden er. Wat zijn de risico’s? Wat gaat er op andere locaties mis? Welke maatregelen zijn nodig om problemen in de hand te houden? Hoe zit het met de financiën?

  Onderzoek 5 - Kleine Stapjes - Wat zo geregeld kan worden. Gezien de resultaten van onderzoeken 1, 2, 3 en 4, wat zou er snel geregeld kunnen worden? Wat zou er mogelijk zijn qua uitgaansmogelijkheden voor jongeren binnen de bestaande locaties? Wat is er nodig om een aantrekkelijk programma op bestaande locaties te realiseren?

  Onderzoek 6 – Intermezzo: Reis door de Nacht - Uit buiten Weesp Onafhankelijk van de vraag of het lukt om in Weesp een bruisend uitgaansleven voor jongeren te realiseren, leeft ook de vraag hoe je uitgaan in Amsterdam en Hilversum aantrekkelijker zou kunnen maken door het realiseren van een nachtbus, of nachttrein. Die wens leeft al langer. Hoe kunnen we deze wens realiseren?

  Onderzoek 7 – Oude Tijden Herleven - Hoe zou een club voor jongeren in Weesp gerealiseerd kunnen worden? Gezien de resultaten van onderzoeken 1 t/m 5, wat is er nodig om de ultieme droom van een uitgaansgelegenheid voor jongeren in Weesp te realiseren? Waar is dit mogelijk? Kan het in een bestaand gebouw, of moet er iets nieuws komen? Wat is de rol van jongeren? Wat gaat dit allemaal kosten?

  Projectgroep De projectgroep bestaat uit:

 • Een onderzoeksteam van 6 tot 8 Jongeren uit Weesp in de leeftijd van 16 tot 20. Dit is de kern van het onderzoeksteam.

 • 1 of meer studenten (sociale wetenschappen) met roots in Weesp als algemeen projectleider van het onderzoek.

 • Leden van de Weesper Vereniging ter ondersteuning van het onderzoeksteam. 

 • Adviseurs vanuit de gemeente en maatschappelijke organisaties die als klankbord het onderzoeksteam kunnen helpen met advies.

Onze vereniging groeit snel en de leden hebben een diverse achtergrond, maar we hebben nog geen leden in de leeftijd van de doelgroep. Daarom hebben we het idee om de student en de jongeren in te huren. We hebben contact gehad met een lokaal uitzendbureau en zij kunnen ons helpen met de inhuur via het zogenaamde payrolling. De Weesper Vereniging betaalt daarbij een vast uurtarief en het uitzendbureau regelt de financiële administratie. Voor zowel de student en de jongeren zou dit dus een soort van bijbaan zijn. In plaats van vakkenvullen bij de supermarkt, of werken in een restaurant, kunnen ze betaald onderzoek doen naar een onderwerp dat hen ook nog eens aan het hart gaat.

  Wanneer Voorbereiding juni t/m oktober 2022, uitvoering november 2022 t/m september 2023. Een en ander hangt af van de financiering.

 

Kosten en Financiering De kosten van dit project bestaan vooral uit de loonkosten van de onderzoekers. Daarnaast denken we aan het opzetten van een projectsite en aan kosten voor posters, flyers, het houden van online enquêtes en wellicht een sociale-mediacampagne om jongeren te bereiken om mee te doen. Een exacte begroting wordt in een latere fase opgesteld, zodra het onderzoeksvoorstel verder is uitgewerkt. Qua financiering zouden we gebruik willen maken van het uitdaagrecht en zo aanspraak willen maken op het geld dat de gemeente Weesp heeft gereserveerd in de begroting voor 2022 via Amendement A 2021/ 17. 

Je moet aanmelden of registreren om een reactie te plaatsen.
 • Christian_Zierleyn

  Op de ledenvergadering van 28 juni is uitvoerig gesproken over dit project. Er was twijfel of dit niet een te groot project is, maar anderzijds was iedereen ook weer van mening dat het tijd wordt om dit eens heel goed te gaan onderzoeken. Want dat er voor jongeren te weinig te doen is in Weesp, daar was iedereen van overtuigd. Maar kan dat nog wel in Weesp, een club? Zijn we niet te klein? Zijn er niet teveel obstakels? De grootste vraag was hoe we de verbinding leggen met jongeren zelf. Want ook daar was iedereen het over eens, dit is een project waarbij de jongeren zelf de kar zouden moeten trekken. alleen dan heeft dit onderzoek een kans van slagen. Wat we weten van de POC, de Flat en 't Vosje, is dat daar een grote groep vrijwilligers de kar trokken. Hoe doe je dat anno 2022? Dat is dus het eerste waarover we gaan nadenken. Kortom, er is nog veel te doen, voordat we met dit project verder kunnen.

  Geen reacties
  Dit voorstel heeft geen meldingen.
  Geen mijlpalen gedefiniëerd