Privacy Verklaring

Privacyverklaring

Als je gebruik maakt van dit platform dan hebben we jouw gegevens nodig. Denk aan je voor- en achternaam en je e-mailadres. Deze hebben we nodig om een account aan te maken en om met je te communiceren via e-mail als dat nodig is. Ook kan het zijn dat je via een formulier op dit platform je telefoonnummer kunt achterlaten als je wil dat we contact met je opnemen. Al deze gegevens noemen we persoonsgegevens. Dat zijn gegevens waarmee we berichten tot jou kunnen herleiden.

De Vereniging de Weesper bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan echt nodig is of wettelijk geregeld is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. In een aantal gevallen worden jouw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

De Vereniging de Weesper verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

De Vereniging de Weesper heeft passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn vastgelegd.

De digitale omgeving waar de Weesper haar data heeft opgeslagen is beveiligd, staat in Nederland en wordt niet doorverkocht.

Wij helpen je graag verder als je vragen of klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of als je jouw persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen. Je kunt contact met ons opnemen via het e-mailadres info@deweesper.nl Mocht je er toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving het recht om advies in te winnen of een klacht in te dienen bij de nationale privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of over het gebruik van jouw persoonsgegevens, neem dan contact op via e-mail: info@deweesper.nl.