Vereniging De Weesper is een platform voor burgerparticipatie

Deze handleiding behandelt ieder onderdeel van Vereniging De Weesper. Meer informatie vind je door te klikken op onderstaande links.

Debatten

Bij dit onderdeel debatten kun je debatteren om je mening met anderen te delen en te bespreken. Dit is ook een plek waar je voorstellen kunt presenteren, die via andere onderdelen van Vereniging De Weesper tot concrete acties voor de vereniging kunnen leiden.

Knoppen om een debat te waarderen
"Eens" en "Oneens" knoppen om debatten te waarderen.

Voorstellen

In dit Voorstellen onderdeel kun je voorstellen indienen en reageren op voorstellen van anderen. De voorstellen hebben voldoende steun van anderen nodig om tot een stemming te leiden. Als een voorstel veel stemmen krijgt, wordt deze door de vereniging aan de gemeente voorgelegd.

Knop om een voorstel te steunen
Knop om een voorstel te ''steunen''.